Gen AI voor juridische documenten: Slim hulpmiddel of risicovolle keuze?

Gen AI is hot in de juridische markt. Maar is Gen AI ook geschikt voor documentcreatie? Dat is niet alleen een vraag die onze klanten stellen, maar wij ook aan onszelf. In deze blog zetten we de verschillende opties uiteen mét de voor- en nadelen:

 • Gen AI
 • Documentgenerator
 • Hybride
 • Copy paste

Deze verschillende opties beoordelen we aan de hand van eenzelfde type document. Als jurist zijn we gauw geneigd het meest eenvoudige juridische document te pakken; de NDA. Geen idee waarom, maar dit is blijkbaar een populair document en een ergernis van veel juristen.

Gen AI

Laat je een geheimhoudingsovereenkomst door Gen AI maken, dan moet je een ‘prompt’ maken om de vereisten aan de inhoud van de NDA vast te kunnen stellen. Vanuit hier werkt Gen AI de tekst voor de NDA verder uit. Wat je niet meegeeft in de prompt ‘weet’ Gen AI niet, waardoor het platform zelf invulling geeft aan de tekst. De prompt zou als volgt kunnen luiden:

Maak voor mij een NDA tussen partij A en B. Deze moet wederkerig zijn en het doel is het aangaan van een samenwerking. De informatie onder deze NDA mag niet met derden worden gedeeld, tenzij het om de jurist of fiscalist van een partij gaat. De boete is 5000 euro per overtreding. De duur van de geheimhouding bedraagt 2 jaar. De NDA wordt gesloten naar Nederlands recht.

Download hier het voorbeeld dat we genereerden.

Voordelen

 • je hebt binnen 5-10 minuten een simpele basis waarmee je verder aan de slag kunt;
 • het is goedkoop.

Nadelen

 • je hebt geen zekerheid dat je met gebruik van hetzelfde prompt steeds weer dezelfde tekst krijgt;
 • je weet niet wat er mist aan mogelijke bepalingen;
 • je weet niet of de bepalingen goed doordacht zijn;
 • je moet het document nog in je eigen huisstijl zetten;
 • hoe vertrouwelijk is de NDA nog, als je deze door Gen AI laat opstellen?

Documentgenerator

Je zou de NDA ook door de klassieke documentgenerator kunnen laten maken. Een documentgenerator werkt op basis van een voorgedefinieerde tekst en bepaalde keuzes danwel in te vullen velden. De keuzes en velden zorgen er voor dat de inhoud van de tekst wordt aangepast naar jouw situatie.

Zie een voorbeeld van een documentgenerator hier.

Voordelen

 • je hebt binnen 5-10 minuten een volledige en consistente NDA, waarbij je controle hebt over de gebruikte bepalingen;
 • alles in een eigen omgeving, zodat je controle hebt over je eigen data;
 • direct in je eigen huisstijl;
 • je kunt eventueel workflows inbouwen, zodat de business zelf NDA’s kan maken en dat alleen bij bepaalde keuzes de NDA nog langs de jurist gaat;
 • alle NDA’s op een centrale plek en niet alles in een persoonlijke inbox.

Nadelen

 • het is minder sexy dan Gen AI;
 • je zult tijd moeten steken in het voordefinieren van een goed template, al kan je daar Gen AI voor gebruiken;
 • het is niet altijd leuk om een vragenlijst in te vullen, maar deze zou voor een simpele NDA ook uit enkel 5 vragen kunnen bestaan.

Hybride

Dan hebben we nog een hybride vorm. Met een generator kan je ook prompts genereren. Je zou daarmee kunnen zeggen: we bieden het beste van twee werelden. Wat je doet; je stelt je zogenaamd playbook in. Bijvoorbeeld: een NDA moet altijd naar Nederlands recht, standaard boetebepaling en definitie wat onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan. Verder kan je nog wat variabelen opgeven, zoals duur van de geheimhouding, eenzijdig/tweezijdig, de partijen etc. Op basis hiervan wordt een prompt gemaakt. Deze prompt is iets langer dan bovenstaande prompt, maar je werkt voor een deel met vooraf opgegeven bepalingen. Dat is onvermijdelijk.

Voordelen

 • hier komt een sterke NDA uit die vrijwel alle noodzakelijke onderwerpen en teksten bevat;
 • het is de snelste vorm: je hebt binnen een paar minuten een goede basis waarmee je verder aan de slag kunt;
 • je hoeft alleen onderhoud te plegen aan je vaste contractsbepalingen (de rest verzint Gen AI voor je).

Nadelen

 • je hebt geen zekerheid dat met gebruik van dezelfde prompt je ook weer dezelfde NDA krijgt, maar omdat je vaste bepalingen meegeeft, wordt dat risico wel kleiner;
 • door de omvang van de de prompt, neemt het aantal zogenoemde “tokens” toe en wordt het creëren van de NDA duurder;
 • je betaalt twee keer; voor gebruik van Gen AI en de promptgenerator;
 • en ook hier weer; hoe vertrouwelijk is de NDA nog als je deze door gen AI laat opstellen? Alhoewel we hier wel deels een oplossing voor hebben.

Copy paste

Of, als laatste, de meest gebruikte methode door juristen anno 2024: je pakt je laatst gemaakte NDA, past de nodige teksten aan en slaat deze op als nieuw bestand. Voor de juristen die dit lezen: check even de eigenschappen van je Word-document. Vaak staat hier dan nog de naam in van de vorige partij!

Voordelen

 • je hebt snel een eerste versie van het document;
 • je past eerder opgedane kennis direct toe op nieuwe situaties;
 • direct in je eigen huisstijl.

Nadelen

 • je deelt de kennis niet met anderen binnen de organisatie (tenzij je het in een gezamenlijke map opslaat);
 • kennismanagement is zeer beperkt; je zult iedere keer de teksten opnieuw moeten controleren;
 • je bent afhankelijk van je eigen scherpte; het niet vervangen van een oude tekst of – erger nog – bedrijfsnaam kan veel problemen opleveren;
 • in het document zitten nog veel verborgen eigenschappen die je niet wilt delen met de klant.

Conclusie

Natuurlijk ben ik wat gekleurd in mijn mening, maar ik ben van mening dat Gen AI minder geschikt is voor het creëren van standaarddocumenten. Alhoewel het wel hipper en makkelijker klinkt, biedt het niet altijd de voordelen die je wel wilt (gemak in gebruik, betrouwbaarheid en veiligheid). Als je er dan toch serieus iets mee wilt; pas dan de hybride variant toe, daar heb je nog net wat meer grip op de tekst. 

Waar is AI naar mijn mening wel geschikt voor:

 • het doorzoeken van documenten;
 • het extraheren van metadata uit documenten;
 • het samenvatten van documenten;
 • ondersteuning bij het draften en controleren van (maatwerk)documenten.

Wat is voor jou de meest geschikte vorm? Wil je een keer van gedachten wisselen of wat meer zien, stuur dan een bericht naar n.winters@juriblox.nl.


JuriBlox Logo White

Dé bouwsteen van het juridische proces

Oplossingen

© 2016 – 2024 JuriBlox B.V.