Met deze acht tips breng je ieder contract tot een succes!

30 april 2019

Zelf contracten opstellen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Contracten kunnen er soms imponerend uitzien (en dat is ook de bedoeling, als je een jurist die laat opmaken) maar uiteindelijk komt het gewoon neer op vastleggen wat je afgesproken hebt met je wederpartij. Vergeet dus de misvatting dat het in moeilijke juridische taal moet of dat bepaalde dingen wettelijk verplicht zijn. Volg deze tips en maak je contract tot een succes.


1. Bouw je contract logisch op

Een contract is een serie afspraken over een bepaald onderwerp. Om zeker te weten dat je alle afspraken op een rijtje hebt, ga je die afspraken dus ook letterlijk op een rijtje zetten. Vertel een verhaal: wat ga je letterlijk, exact doen. “Hierbij verkoopt Jan zijn auto aan Piet” of “Piet treedt in dienst als consultant bij Jan”. En zet er dan een titel boven die die lading dekt.

Vervolgens ga je dat uitbouwen. Bij een verkoop hoort levering en betaling. Dus artikel 2 wordt hoe er geleverd wordt en artikel 3 hoe er betaald wordt. Na betaling kunnen er problemen ontstaan, dus artikel 4 gaat over hoe die opgelost worden. Als dat niet werkt, komt in artikel 5 hoe er schadevergoeding moet worden betaald en in artikel 6 wanneer je naar de rechter gaat.

2. Gebruik consistente terminologie

Je contract zal een hoop concepten benoemen waar op voortgebouwd wordt. Geef die allemaal een naam, en gebruik die naam overal. Heb het dus niet de ene keer over “Jans auto” en daarna “de auto” of “voornoemd voertuig”, maar zet in artikel 1 “Het betreft de auto met kenteken X en kentekenbewijs nummer Y” en daarbij “Hierna te noemen De Auto”. Met hoofdletters dus. Daarna zeg je overal “de Auto”, dan staat onbetwistbaar vast welke auto je bedoelde.

3. Houd artikelen kort

Als vuistregel hanteer ik altijd dat als een artikel meer dan 5 leden heeft, je het moet opsplitsen. Zo bewaar je het overzicht, omdat je dan op zijn minst er een nieuw kopje boven moet zetten. Ook krijg je zo meteen een prikkel om de inhoud van dat nieuwe artikel even door te lopen.

4. Beperk elk artikel tot één onderwerp

Een artikel regelt één specifiek onderwerp binnen het contract. Maak dus nooit de fout “even snel” er nog iets anders bij te zetten. Extra artikelen is nooit erg, onleesbare lange teksten wel. Wil je een boete bij te laat betalen, dan stop je dat niet in je artikel “Betalingsvoorwaarden” maar dan komt er een artikel “Te late betaling” en daarin “Ik wil een boete”.

5. Schrijf de wet niet over, tenzij je hem aanpast

Om een contract gewichtiger te doen lijken, schrijven juristen nog wel eens de wet over. Ik ben daar geen fan van; als het al in de wet staat waarom zou je het dan nog eens herhalen? De enige reden om dit te doen, is omdat je er op een zeker punt van af wilt wijken.

6. Verwijs expliciet terug

Als je wilt terugvallen op een eerdere afspraak, wees dan expliciet. Niet “zoals hierboven aangegeven” maar “zoals in artikel 1.3 is aangegeven”. Let er daarbij op dat je echt het juiste artikel benoemt; vaak wordt er flink geschoven in de onderhandelingen en gaat artikel 1.3 uiteindelijk over iets anders dan jij bedoelde. Je kunt dan met automatische verwijzingen in Word gaan werken, maar het is vaak net zo simpel om er even tussen haakjes achter te zetten wat er in jouw artikel 1.3 stond: “zoals in artikel 1.3 (Leveringstermijn) is aangegeven”.

7. Wijk expliciet af van de voorwaarden

Horen er algemene voorwaarden bij het contract? Prima, als je dat graag wilt. Maar benoem ze wel expliciet (als het even kan met versienummer of datum) en voeg ze er bij als bijlage. Waarschijnlijk ga je er van afwijken, en dan is het heel verstandig dat expliciet te doen. “In afwijking van artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden is de betalingstermijn 14 dagen”.

8. Vraag je bij elk artikel af waarom het er staat

Onkruid is in je tuin vervelend, maar in je contract komt het ook vaker voor dan je denkt. Wat moet je met een Weens Koopverdrag in je cloudlicentie of een partiële-nietigheidsbepaling in een vof-overeenkomst? Meestal staat zulke tekst er omdat die er in de vorige tekst ook stond, of omdat je toevallig een model vond waar dat in stond. Eruit met die hap. Als jij niet weet waarom het er staat, dan is dat een risico om te behouden: straks betekent het iets in jouw nadeel.

MEER
LEZEN?

privacywetgeving

Voldoen aan privacywetgeving: het levert je organisatie voordelen op

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het voldoen aan de privacywetgeving ook goed is voor je business. Door de juiste privacymaatregelen te treffen, ervaren organisaties voordelen, zoals: minder datalekken en minder verkoopvertragingen.
Lees meer

Met deze truc stel je ongemerkt inkoopvoorwaarden buiten werking

Wie met grotere bedrijven zaken doet, heeft ze vast al eens langs gehad: de inkoopvoorwaarden (General Purchasing Terms of GPT). Vaak heel lange en dreigend klinkende documenten, waar je dan maar even mee akkoord moet gaan anders geen inkooporder voor jou. Erg vervelend, want als je zomaar tekent dan ben je volledig aansprakelijk voor het kleinste foutje of vergissinkje. Er is echter een truc waarmee je het jezelf een stuk eenvoudiger maakt om van lastige inkoopvoorwaarden af te komen.
Lees meer

Zes contracten die iedere (internet)ondernemer moet hebben

Contracten, het liefst wil menig ondernemer er niets mee te maken hebben. Gezeur over kleine lettertjes staat het zakendoen maar in de weg. Toch is het onverstandig om volledig zonder contracten de weg op te gaan, althans als je geen zin hebt in juridische claims en hoge schadevergoedingen. Wees dus voorbereid en zorg dat je deze contracten in je tas (of hippe rugzak) hebt.
Lees meer
Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet is kennispartner bij JuriBlox. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.