Online gokken: straks toegestaan in Nederland

4 juni 2019

In Nederland zijn momenteel alleen de Toto en Runnerz toegestaan om onder strikte voorwaarden online kansspelen aan te bieden op de Nederlandse markt. Binnenkort komt daar verandering in. De markt wordt namelijk opengesteld voor andere aanbieders, zodra deze daarvoor de benodigde vergunning hebben verkregen.

In deze blog bespreken we waarom online gokken wordt gereguleerd, wanneer sprake is van een online kansspel en wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een vergunning.

Waarom wil Nederland regels om online te kunnen gokken?

Op grond van de huidige Wet op de kansspelen (Wok) is het in Nederland momenteel verboden om kansspelen aan te bieden, wanneer daarvoor geen vergunning is verleend. De Wok voorziet niet in een vergunningsmogelijkheid voor het organiseren van kansspelen op afstand. Daarom waren Nederlandse spelers ‘genoodzaakt’ om mee te doen aan online kansspelen die werden aangeboden door buitenlandse aanbieders.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna 2 miljoen Nederlanders deelneemt aan illegale online kansspelen. Van online pokeren tot online sportweddenschappen. De bedrijven die online kansspelen aanbieden zijn voornamelijk in Zuid-Europese landen en op overzeese eilanden gevestigd. Nederland had daarom geen grip op het illegale aanbod van gokwebsites. Reden om regels te creëren voor de Nederlandse markt.

Wat verstaan we onder een online kansspel?

Onder een online kansspel (in de Wok ‘kansspel op afstand’ genoemd) verstaan we het deelnemen aan een kansspel die op afstand via elektronische communicatiemiddelen wordt aangeboden en waarbij er geen fysiek contact is tussen de speler en (het personeel van) de organisator van het kansspel. In de volksmond spreken we ook wel van online gokken. Een kansspel is een spel waarbij je als deelnemer geen overwegende invloed hebt op de uitkomst van het spel. Denk daarbij niet alleen aan roulette, maar ook aan poker – wat door de hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad) als kansspel wordt beschouwd.

Aanvragen van een vergunning

Bedrijven mogen in Nederland straks een online kansspel aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben. Een vergunning kan dan worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit. De geldigheidsduur van een vergunning is in principe 5 jaar. Om een vergunning te verkrijgen, moet een online kansspelaanbieder aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager moet gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). Als dat niet het geval is, dan moet de aanvrager een vestiging openen in de EU of EER
  • De aanbieder moet een vertegenwoordiger hebben die deskundig is op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie
  • Aanvragers worden getoetst op betrouwbaarheid. In de praktijk betekent dit dat aanvragers informatie over de bedrijfs- en financieringsstructuur moeten voorleggen aan de Kansspelautoriteit. Daarnaast onderzoekt de Kansspelautoriteit welke (rechts)personen betrokken zijn bij de aanvrager en er wordt gekeken naar eventuele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke antecedenten
  • Een bedrijf zal naar verwachting € 40.000 moeten betalen voor een vergunningsaanvraag.

Bovenstaande vergunningsvoorwaarden kunnen nog worden aangepast. Reden hiervoor is dat de minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid), een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling gaat opstellen, en daarin kunnen aanvullende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen.

Winnen? Kansspelbelasting betalen!

Bij het winnen van geldprijzen komt de Belastingdienst om de hoek kijken. In de Wet op de kansspelbelasting is vastgelegd of de deelnemer dan wel de kansspelaanbieder belasting moet afdragen. Voor online kansspelen geldt straks dat de aanbieders een percentage over het gewonnen brutobedrag moeten afdragen aan de Belastingdienst. Dit percentage zal gelijk zijn aan dat voor offline kansspelen. Momenteel is dat 31,1%, maar dit percentage kan jaarlijks veranderen.

MEER
LEZEN?

privacywetgeving

Voldoen aan privacywetgeving: het levert je organisatie voordelen op

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het voldoen aan de privacywetgeving ook goed is voor je business. Door de juiste privacymaatregelen te treffen, ervaren organisaties voordelen, zoals: minder datalekken en minder verkoopvertragingen.
Lees meer

Met deze truc stel je ongemerkt inkoopvoorwaarden buiten werking

Wie met grotere bedrijven zaken doet, heeft ze vast al eens langs gehad: de inkoopvoorwaarden (General Purchasing Terms of GPT). Vaak heel lange en dreigend klinkende documenten, waar je dan maar even mee akkoord moet gaan anders geen inkooporder voor jou. Erg vervelend, want als je zomaar tekent dan ben je volledig aansprakelijk voor het kleinste foutje of vergissinkje. Er is echter een truc waarmee je het jezelf een stuk eenvoudiger maakt om van lastige inkoopvoorwaarden af te komen.
Lees meer

Zes contracten die iedere (internet)ondernemer moet hebben

Contracten, het liefst wil menig ondernemer er niets mee te maken hebben. Gezeur over kleine lettertjes staat het zakendoen maar in de weg. Toch is het onverstandig om volledig zonder contracten de weg op te gaan, althans als je geen zin hebt in juridische claims en hoge schadevergoedingen. Wees dus voorbereid en zorg dat je deze contracten in je tas (of hippe rugzak) hebt.
Lees meer
ICTRecht

ICTRecht