JURIBLOX BLOG

Nieuws, tips & tricks over clever documents en documentflows

Beveiliging Persoonsgegevens 13:20

PrivacyBlox over de AVG [13/20]: staat de beveiliging van persoonsgegevens bij je op scherp voor de AVG?

De wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Een belangrijk aspect daarvan is de beveiliging van systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Om een datalek te voorkomen.
Lees meer
Persoonsgegevens opslaan

PrivacyBlox over de AVG [12/20]: hoe lang mag je persoonsgegevens nog bewaren onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt nieuwe eisen over de opslag van persoonsgegevens. Een aandachtspunt daarbij is de lengte van die opslag. Dit mag niet langer zijn dan nodig. Hoe lang is dat?
Lees meer
Privacy officer

PrivacyBlox over de AVG [11/20]: heeft jouw organisatie een privacy officer nodig?

De AVG eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Een interessante manier om dit te doen is het aanstellen van een privacy officer (functionaris gegevensbescherming). Deze persoon houdt in de gaten hoe het bedrijf omgaat met persoonsgegevens.
Lees meer
Persoongegevens uitbesteden

PrivacyBlox over de AVG [10/20]: persoonsgegevens uitbesteden, mag dat?

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens worden uitbesteed. Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor de ‘verwerker’. Zo moet je het toezicht houden op deze persoon; verder ben jij aansprakelijk wanneer er bij diegene iets misgaat.
Lees meer
Leesbare privacyverklaringen

PrivacyBlox over de AVG [9/20]: bedankt AVG; eindelijk leesbare privacyverklaringen

De privacyverklaring wordt eindelijk leesbaar. Dankzij de AVG wordt er vereist dat er in begrijpbare taal tekst en uitleg wordt gegeven over wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens. Geen wollige juridische teksten meer, maar duidelijke taal.
Lees meer
Persoonsgegevens opslaan

PrivacyBlox over de AVG [8/20]: het verwerkingsregister – vastleggen wat je doet met persoonsgegevens

Een nieuwe eis van de AVG is het formeel vastleggen van verwerkingen. Het doel is om organisaties te dwingen goed na te denken over wat zij doen met persoons-gegevens en waarom. Dit gaat om CRM-systemen en kleinere verwerkingen.
Lees meer
Onderzoek en analyse

PrivacyBlox over de AVG [7/20]: onderzoek en analyse onder de AVG, wat mag er nog?

De nieuwe Europese privacywet; de AVG stelt strenge regels aan de omgang met persoonsgegevens. Er moet apart toestemming worden gevraagd voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Gegevens mogen niet zomaar worden ingezet voor onderzoek.
Lees meer
Hoe ver kun je gaan zonder toestemming onder AVG

PrivacyBlox over de AVG [6/20]: hoe ver kun je gaan zonder toestemming onder de AVG?

De strenge regels van de AVG zijn alleen te omzeilen wanneer je kan aantonen dat je een eigen gerechtvaardigd belang bezit dat zwaarder weegt dan de privacy van betrokken personen. Bijvoorbeeld bij cameratoezicht om een pand te beveiligen.
Lees meer
Contractuele wederpartij

PrivacyBlox over de AVG [5/20]: de privacy van de contractuele wederpartij

De AVG bepaalt dat er geen aparte toestemming nodig is voor handelingen met persoonsgegevens die nodig zijn voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit laat ook meteen de grens zien van deze grondslag: de verbinding met de overeenkomst moet er wel zijn.
Lees meer
Toestemming

PrivacyBlox over de AVG [4/20]: met toestemming mag er veel onder de AVG

Onder de AVG verstaan we onder toestemming een vrijwillig en specifiek zijn. Daarnaast moet de betrokkene geïnformeerd zijn; als laatste moet het ondubbelzinnig zijn. Er mag geen twijfel zijn over het toestemming geven voor het gebruik van persoonsgegevens.
Lees meer
Wat mag er allemaal nog onder de AVG?

PrivacyBlox over de AVG [3/20]: wat mag er allemaal nog onder de AVG?

De AVG gaat uit van zes algemene beginselen waar iedere verwerking aan moet voldoen. Vanuit de beginselen ontstaan concrete plichten. Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je aan deze verplichtingen voldoet.
Lees meer
Boetes

PrivacyBlox over de AVG [2/20]: boetes en het belang van AVG compliance

De strenge regels van de AVG zijn er om persoonsgegevens te beschermen. De AVG kent twee verschillende boetecategorieën die doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Deze boetes zijn er zodat (vooral grote) organisaties zich aan de wet houden.
Lees meer