Nieuws

PrivacyBlox over de AVG [20/20]: de AVG checklist - wat staat u te doen voor 25 mei?

Op 25 mei is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Veel is er al over geschreven, wat mag wel, wat mag niet en vooral: hoe moet je dit allemaal regelen? In deze blogreeks zijn we de kernpunten van de nieuwe Europese privacywet langsgelopen. Vandaag sluiten we af met een concreet stappenplan: wat staat u te doen om AVG compliant te worden?

PrivacyBlox over de AVG [19/20]: mag je altijd worden vergeten onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG die vanaf 25 mei van kracht wordt, gaat vele nieuwe regels introduceren. Deze zijn erop gericht de privacy van Europese burgers te versterken. Een opvallend nieuw recht daarbij is het recht te worden vergeten: uit dossiers, uit profielen maar ook uit archieven. Hoe ver gaat dat recht nu?

PrivacyBlox over de AVG [18/20]: mogen persoonsgegevens nog buiten de Europese Unie worden opgeslagen?

Op 25 mei is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Deze wet is de strengste ter wereld waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Een belangrijke randvoorwaarde uit deze wet is dat persoonsgegevens alleen nog mogen worden gebruikt of opgeslagen in landen die net zo veilig zijn als de Europese Unie zelf voorschrijft. Dat maakt werken in veel landen erg lastig – met name in de Verenigde Staten.

PrivacyBlox over de AVG [17/20]: er ligt privacygevoelige data op straat, wat nu?

Heeft u al een datalek gehad? Sinds januari 2016 is het verplicht datalekken te melden, als het een relatief groot datalek was. Dit gaat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywet niet veranderen. Nieuw is wel dat u ook intern moet documenteren welke datalekken er zijn geweest, ook als het gaat om kleine kwesties.

PrivacyBlox over de AVG [16/20]: bij een risicovolle verwerking moet je weten wat je doet - de PIA

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en instellingen krijgen een hoop nieuwe regels voor de kiezen, met name gericht op bewijslegging. Iedere verwerking moet worden gedocumenteerd in een zogeheten verwerkingsregister. Daarbij moet u inschatten of de verwerking als risicovol gezien kan worden. Is dat het geval, dan mag u deze niet uitvoeren voordat een privacy impact assessment of PIA is uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn geïmplementeerd.

PrivacyBlox over de AVG [15/20]: zit de privacywet ook in uw software ingebakken?

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en instellingen krijgen een hoop eisen voor de kiezen, van het documenteren van gegeven toestemming tot het registreren van datalekken en het borgen van beveiliging. Een belangrijke nieuwe eis is dat software volgens privacy by design en privacy by default moet opereren. Maar wat houden deze begrippen nu in?

PrivacyBlox over de AVG [14/20]: verzoeken om inzage of correctie, hoe gaat u daarmee om?

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, brengt niet alleen nieuwe regels voor bedrijven maar ook nieuwe rechten voor personen. Deze rechten zijn bedoeld om mensen de macht te geven hun gegevens juist en volledig te houden. Dit is uitgewerkt als rechten van inzage en correctie, maar ook verwijdering (“recht te worden vergeten”) is een wettelijk recht.

PrivacyBlox over de AVG [13/20]: staat de beveiliging van persoonsgegevens bij u op scherp voor de AVG?

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, op straffe van hoge boetes. Een belangrijk aspect daarvan is de beveiliging van systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Deze moet te allen tijde goed op orde zijn, en wanneer er toch iets misgaat dan ontstaat een datalek.

PrivacyBlox over de AVG [12/20]: hoe lang mag je persoonsgegevens nog bewaren onder de AVG?

De nieuwe Europese privacywet​ roept vele vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk vele nieuwe eisen en verboden, onder meer over de opslag van persoonsgegevens. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de lengte van die opslag. Dit mag niet langer dan nodig, maar hoe lang is dat nu concreet?

PrivacyBlox over de AVG [11/20]: heeft uw organisatie een privacy officer nodig?

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, op straffe van hoge boetes. Een interessante manier om uw compliance met deze nieuwe Europese privacywet te verzorgen, is het aanstellen van een privacy officer, in goed Nederlands een functionaris gegevensbescherming. Wat houdt deze functie nu in en aan welke eisen moet deze functionaris voldoen?

PrivacyBlox over de AVG [10/20]: persoonsgegevens uitbesteden, wanneer mag dat onder de AVG?

Wie vanaf 25 mei een ander bedrijf wil inschakelen om iets met persoonsgegevens te doen, moet daarbij op zijn tellen passen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk strenge eisen aan de inzet van zo’n “verwerker”: u moet daar toezicht op houden, nagaan dat hij zich keurig aan de AVG houdt en u bent aansprakelijk als er bij hem iets misgaat.

PrivacyBlox over de AVG [9/20]: dank u AVG - eindelijk leesbare privacyverklaringen!

Een van de meest genegeerde documenten op internet wordt eindelijk leesbaar. De privacyverklaring moet namelijk op de schop van de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt. Deze nieuwe wet eist namelijk dat bij iedere verwerking van persoonsgegevens in duidelijke en begrijpelijke taal tekst en uitleg wordt gegeven. En dat betekent het einde van al die wollige juridische taal.

PrivacyBlox over de AVG [8/20]: het verwerkingsregister - vastleggen wat u doet met persoonsgegevens

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en instellingen krijgen een hoop nieuwe regels voor de kiezen, met name gericht op bewijslegging. Een belangrijk instrument daarbij is het verwerkingsregister, de centrale plaats waarin iedere verwerking van persoonsgegevens moet zijn gedocumenteerd. Welke eisen stelt de wet daar nu aan?

PrivacyBlox over de AVG [7/20]: onderzoek en analyse onder de AVG, wat mag er nog?

De nieuwe Europese privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG – stelt strenge regels aan de omgang met persoonsgegevens. In principe is altijd toestemming of een andere grondslag nodig, en vervolgens is alleen toegestaan wat onder die grondslag te rechtvaardigen is. Specifiek voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek wordt het dan lastig: zelden wordt daar apart toestemming voor gevraagd. Betekent dit dan het einde van onderzoek en analyse?

PrivacyBlox over de AVG [6/20]: hoe ver kun je gaan zonder toestemming onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (zeg maar de nieuwe Europese privacywet) stelt strenge regels aan de omgang met persoonsgegevens. Een belangrijke eis bij het voldoen aan die regels is een grondslag te hebben voor de verwerking. Toestemming, een wettelijke verplichting of een contractuele rechtvaardiging zijn grondslagen, maar wat nu als u die niet heeft? Dan rest u nog één mogelijkheid, en dat is aantonen dat u een eigen gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan de privacy van de betrokken personen.

PrivacyBlox over de AVG [5/20]: de privacy van uw contractuele wederpartij

Hoofdregel bij de nieuwe Europese privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG – is dat iedere verwerking een grondslag moet hebben. Toestemming is de meest voorkomende, maar wie een overeenkomst (contract) met een ander sluit, of daarmee bezig is, mag zonder nadere toestemming meer dan hij vaak denkt.

PrivacyBlox over de AVG [4/20]: met toestemming mag er veel onder de AVG

Onder de nieuwe Europese privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG – gelden strenge regels voor de omgang met persoonsgegevens. Een belangrijke eis bij het voldoen aan die regels is een grondslag te hebben voor de verwerking. De bekendste – maar niet de enige – grondslag is de toestemming. Met toestemming mag er veel, maar hoe krijg je toestemming?

PrivacyBlox over de AVG [3/20]: wat mag er allemaal nog onder de AVG?

​De nieuwe Europese privacywet roept vele vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk vele nieuwe eisen en verboden, waardoor veel bestaande praktijken en businessmodellen stevig op de tocht lijken te staan. Dat komt vooral omdat de AVG van nul af een nieuw raamwerk optrekt voor het omgaan met persoonsgegevens. Maar gelukkig is dit raamwerk vooral een kwestie van zorgvuldig nalopen.

PrivacyBlox over de AVG [2/20]: boetes en het belang van AVG compliance

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en instellingen krijgen een hoop eisen voor de kiezen, van het documenteren van gegeven toestemming tot het registreren van datalekken en het borgen van beveiliging. De belangrijkste prikkel uit de AVG om dit te doen is de enorme boetes die dreigen voor wie het niet doet. Wat zegt de AVG nu precies?

PrivacyBlox over de AVG [1/20]: wat gaat de AVG ons brengen?

Op 25 mei is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Veel is er al over geschreven, wat mag wel, wat mag niet en vooral: hoe moet je dit allemaal regelen? In deze blogreeks zetten wij de kernpunten van de nieuwe Europese privacywet voor u op een rijtje. Van eisen aan toestemming tot de registerplicht of het aanstellen van een privacy officer.

NDA tekenen? Laat Lynn u automatisch adviseren!

Met trots presenteert JuriBlox bv haar nieuwste juridisch hulpmiddel: NDA Lynn, een Artificial Intelligence die geheimhoudingscontracten (NDA's) kan reviewen. Met NDA Lynn krijgt u binnen enkele minuten een compleet advies over ieder artikel uit een voorgelegd geheimhoudingscontract.

De uitlegbaarheid van AI-uitspraken

Steeds meer legal tech diensten maken gebruik van kunstmatige intelligentie oftewel AI. Dit is een belangrijke ontwikkeling: hiermee kunnen machines zelf beslissingen nemen of analyses uitvoeren die voorheen alleen door mensen gedaan konden worden.

Contracteren voor software

Software is beschermd door het auteursrecht, en mag derhalve niet door derden worden gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De figuur om deze toestemming te verkrijgen heet een licentie.

Op naar het slimme contract?

De blockchain, en daarmee samenvallend het slimme contract, staag hoog in de publieke belangstelling. Blockchain biedt een gedecentaliseerde en betrouwbare administratie of registratie van informatie, en kan voor allerlei toepassingen zeer nuttig blijken.

Waar gaat het heen met het internet der dingen?

Van speelgoed tot slimme meters, steeds meer apparaten krijgen een aansluiting op internet. Wie wil er immers niet zijn verwarming op afstand met een app aanzetten, of de speelgoedbeer op Instagram zijn kunsten laten vertonen?

De macht van de platforms

Recht reguleert in principe alle interacties in de samenleving. Juristen maken dan onderscheid tussen het recht tussen burgers onderling (het civiel of burgerlijk recht) en het recht tussen burger en overheid (bestuursrecht en strafrecht).

Virtuele wereld, echte schade

Virtuele werelden zijn al lang geen spelletje meer. Dagelijks zijn miljoenen mensen ingelogd op online spellen, of beter online omgevingen die haast oneindig zijn in complexiteit en diversiteit.

De cloud: It’s just somebody else’s computer

Zoals gebruikelijk in de technologische wereld, kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen alle juridische modellen op zo’n kop zetten. Door de snelle internetverbindingen waarover de meeste ondernemingen beschikken, is er een nieuw model ontstaan: cloud computing, ofwel “software als dienst”.

De AVG is geen juridische kwestie

Vanaf 25 mei volgend jaar is het zo ver: dan wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt onze Wet bescherming persoonsgegevens, en introduceert vele nieuwe regels en eisen in de omgang met persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn uw documenten?

De veiligheid van digitale informatie is van groot belang. En dan bedoel ik niet de beveiliging tegen inbraken van buitenaf; nee, het gaat om hoe veilig u informatie produceert en verwerkt. Controleert u wat er allemaal in uw documenten staat?

Wordt de juridische markt een kopersmarkt?

In de economie kent men de begrippen kopersmarkten en verkopersmarkten. Op een kopersmarkt bepaalt de koper wat hij wil hebben en tegen welke prijs, bij een verkopersmarkt ligt die macht bij de verkoper.

Wat wilt u vragen: ja/nee of een stelling?

Een van de lastigste dilemma’s bij het opstellen van vragen is welke antwoorden u de gebruiker wilt bieden. Daarom biedt JuriBlox diverse smaken, van het tekstveld tot de lijst met opties. Twee clausules die daarbij op hetzelfde neer lijken te komen, zijn de ja/nee vragen en de stelling.

Vermijd het tekstveld!

Een gek advies, maar het zal u veel schelen op lange termijn: vermijd het gebruik van tekstvelden bij vragen. Het gebruik van tekstvelden ligt voor de hand bij het opstellen van vragen. Het document vereist een bepaalde tekst, de gebruiker weet wat hij wil, dus waarom niet hem vragen wat er moet komen te staan? Maar veel prettiger én zekerder werkt het om de antwoorden voor te koken.

Moeten advocaten bang zijn voor kunstmatige intelligentie?

AI of kunstmatige intelligentie is sterk in populariteit toegenomen. Het automatisch interpreteren van teksten en het herkennen van rare dingen is iets waar computers erg goed in zijn.

Omgaan met standaardtermen

Bij het schrijven van modelclausules zult u bepaalde terminologie nodig hebben: bent u de Leverancier, de Verkoper of Firma Jansen & Janssen? Verkoopt u de Software, het Pakket of FooBar versie 1? Dit biedt een bijzondere uitdaging bij modelclausules, want dergelijke terminologie wordt per contract gekozen. Wat moet u nu in de modelclausule opnemen?

Gaat de blockchain het contracteren fundamenteel veranderen?

Blockchaintechnologie kan veel meer dan alleen virtuele valuta faciliteren. Iedere activiteit waarbij informatie op onweerlegbare wijze moet worden bijgehouden, en een centrale autoriteit niet wenselijk of haalbaar is, is geschikt om middels een blockchain te realiseren.

Wat is beter: vragen of alternatieve clausules?

Het opstellen van een goede modelclausule is iets om goed voor te gaan zitten. En dan zult u al snel voor een dilemma komen te staan: wat te doen wanneer een modelclausule meerdere mogelijkheden heeft?

Metadata als kans in legal tech

Metadata: data over data. Van simpele auteursinformatie tot de complete geschiedenis van elke letter uit een document. Deze data is erg waardevol voor legal tech, omdat het de mogelijkheid biedt om geautomatiseerd zaken te analyseren.

Ik praat niet tegen u

Bij het formuleren van vragen en antwoorden duikt het al snel op: de ik-vorm en de aanspreekvorm. Het is niet aan te raden om deze vormen te gebruiken, omdat ze leiden tot lastiger te lezen vragen of moeilijker te plaatsen antwoorden.

Wat drijft de contractsjurist?

​Wie een oplossing wil leveren, moet goed begrijpen welk probleem hij oplost bij zijn klant. Dit is natuurlijk al een eeuwenoude waarheid, maar hij blijft waar bij legal tech. Wie dus legal tech wil leveren aan zeg een contractsjurist, moet weten waar die jurist mee bezig is. En dat valt nog niet mee.

De volgorde van een vragenlijst voor een documentgenerator

Wie juridische documenten opstelt, ziet meteen de volgorde van de clausules voor zich. De opbouw is logisch: de partijen, de overwegingen, de definities, kernbepalingen, aanvullende bepalingen, generieke zaken zoals aansprakelijkheid, duur en verlenging, en uitsmijters zoals toepasselijk recht.

Een juridisch toetsenbord, ook legal tech?

Nee, het was geen grap: een Amerikaans bedrijf heeft een juridisch toetsenbord ontwikkeld. Met dit toetsenbord komen allerlei typografische functies met één knop beschikbaar. Zo is het paragraaf-teken en het copyrightsymbool direct beschikbaar, en kan een document ook met één knop direct van enkele naar anderhalve of dubbele regelafstand worden gezet. Zelfs het invoegen van voetnoten is direct mogelijk.

Hoe groot moet een modelclausule zijn?

Wie modelclausules gaat schrijven, loopt er al snel tegen aan: welke zaken neem je op in die clausule? De neiging zal al snel zijn om er eens goed voor te gaan zitten en álle relevante onderwerpen op te nemen. Dit leidt echter tot zeer grote en moeizame clausules. Er zijn betere manieren.

The end of lawyers?

The end of lawyers is de titel van het eerste boek van jurist Richard Susskind. Hij bepleit al sinds halverwege de jaren negentig een transformatie van het juridisch beroep. En terecht: waar zo ongeveer elke dienstverlener onherkenbaar is veranderd de afg

Elektronisch contracteren kan gewoon

Veel is geschreven over elektronische contracten, digitale aktes en wat daarbij komt kijken. Het beeld lijkt hierdoor te zijn ontstaan dat een elektronische overeenkomst twijfelachtig kan zijn. Dit is echter pertinent onjuist. Vraag uzelf dus zeer kritisch af waarom u eigenlijk nog een handtekening onder uw contracten laat zetten.

Meer geld verdienen door vaste tarieven

Het traditionele verdienmodel in de juridische sector is het factureren voor gewerkte tijd, enigszins oneerbiedig ook wel uurtje/factuurtje genoemd. Dat model heeft zich door de jaren bewezen en voelt ook heel intuïtief logisch. De ene klant wil veel, de andere weinig, dus laat ze maar betalen voor de tijd die ze vragen.

Genereren van inkoopvoorwaarden, verstandig of niet?

Inkoopvoorwaarden zijn een populaire manier voor bedrijven om de levering van producten of diensten in goede banen te leiden. Door vooraf de regels zelf te formuleren, hoeft een bedrijf niet meer in te gaan op leveringsvoorwaarden van leveranciers en ontstaat een uniform regime voor de afname.

Waarom is legal tech nu pas in opkomst?

Legal tech: alle technologie, met name ICT-technologie, die het werk van de juridische dienstverlener raakt. De recente opkomst van big data en kunstmatige intelligentie hebben legal tech op de kaart gezet, maar ook op ‘lager’ niveau wint legal tech snel terrein.

Het belang van een goede definitie

Vanwege de duidelijkheid geniet het sterk de voorkeur om vaak voorkomende begrippen of zaken in een contract met een complexe betekenis expliciet te definiëren. De gedefinieerde term wordt dan met hoofdletter geschreven. Het werken met definities kan een overeenkomst een stuk duidelijker maken en misverstanden vermijden.

Moeten advocaten leren programmeren?

Met de opkomst van legal tech hoor je het steeds vaker: advocaten en juristen moeten leren programmeren. Of andersom: programmeurs worden straks betere juristen dan de klassiek geschoolde meester in de rechten. Als steeds meer juridische zaken via software worden afgehandeld, dan kun je maar beter leren hoe software werkt en hoe je daarmee juridische zaken gaat regelen.

Geef uw inkoper een NDA op maat

Voor een inkoper of salesmedewerker is het welhaast het tweede visitekaartje: de NDA of geheimhoudingsovereenkomst. Zonder NDA is het lastig praten over een potentiële nieuwe deal, dus het ligt voor de hand deze standaard paraat te hebben. Menig inkoper of salesmedewerker heeft dan ook een PDF van dat document bij de hand. Maar past dat nog wel bij deze tijd, één zo’n document?

Wat is legal tech nu eigenlijk?

Legal tech, wat een prachtige term. Hip en technologie-georiënteerd, en gericht op een sector die de afgelopen tien jaar veel aanzien heeft gewonnen. Harvey Specter meets Mission Impossible. Maar wat is het nu eigenlijk? Hoe heeft legal tech zich ontwikkeld?

“95% van de contracten is standaardwerk. Dat kun je ook automatiseren”

Twee weken geleden was Niels Winters – business manager bij JuriBlox – te gast bij Fast Moving Targets’ Top Names, het internetprogramma waar wekelijks de trends in de digitale wereld worden besproken. In het programma legt Niels uit dat de juridische sector digitaal nog niet zo ver is als wordt gedacht.

LegalTech NL: change is coming!

De juridische sector is allang niet meer van papier. Iedereen heeft het over de ontwikkelingen in de financiële sector, maar naast FinTech is nu ook LegalTech sterk in opkomst. Advocaten stoppen met het inspreken van een taperecorder en gaan over tot dienstverlening in de cloud. In Nederland zijn er tal van aanbieders die de juridische de sector ondersteunen met juridische tools.

PERSBERICHT - JuriBlox wil juridische markt wakker schudden

Met de lancering van JuriBlox wordt vandaag de juridische dienstverlening uitgedaagd om te veranderen. JuriBlox is een bedrijf met een online product (Software as a Service) voor de professionele markt; advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers en accountants.

JuriBlox: snel, consistent en up-to-date

Veel juridische documenten zijn standaardwerk. Slechts een klein deel van alle contracten en andere documenten vragen écht de aandacht van een jurist, gespecialiseerd op het betreffende rechtsgebied. Met die gedachte hebben wij een systeem ontwikkeld dat een groot deel van deze werkzaamheden kan automatiseren.