ABAB Legal ondersteunt klanten op uiteenlopende gebieden met juridisch advies. In veel gevallen legt het fullservicekantoor deze adviezen vast in overeenkomsten en andere juridische documenten. Het vertrouwt op JuriBlox voor het genereren van deze documenten.

“ABAB Legal is een groep van juristen met diverse expertises. Wij maken onderdeel uit van de advies- en accountantsorganisatie ABAB. Binnen deze groep zijn wij een losstaande unit die juridische werkzaamheden verricht. Dit voor klanten van ABAB, maar ook voor andere klanten”, zegt Rogier Kersten, directeur en jurist bij ABAB Legal.

“Onze expertise is gericht op een viertal kennisgebieden: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, personenrecht en de sectie die wij VAROM noemen. VAROM staat voor vastgoed, agrarisch recht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en milieurecht. Dit doen wij met een team van circa dertig juridische experts.”

Overeenkomsten

ABAB Legal legt de adviezen aan klanten in veel gevallen vast in overeenkomsten of andere documenten. Het juridisch advieskantoor creëert deze documenten op basis van juridische modellen.

ABAB Legal creëerde deze documenten voorheen met een op maat ontwikkelde oplossing. Deze software is intern gebouwd voor de ABAB. “De oplossing werkt prima, maar sloot onvoldoende aan op de wensen die wij vanuit ABAB Legal hebben”, licht Kersten toe.

Juridische modellen programmeren
Het programmeren van juridische modellen is zowel complex als tijdrovend en vraagt om specifieke kennis. “Iedere situatie is uniek. Je gaat daarom uit van een basismodel, maar daar moet je doorgaans maatwerk aan toevoegen”, legt Kersten uit. “We merkten in de praktijk dat de ontwikkelaars die deze modellen moesten programmeren, niet juridisch geschoold zijn. Het programmeren van modellen kostte hierdoor veel tijd. En de modellen die uiteindelijk werden opgeleverd, boden helaas niet altijd wat wij wilden.”

“We zochten daarom een partij met ontwikkelaars die over voldoende juridische kennis beschikken”, vervolgt Kersten. “Zij moeten het jargon verstaan en begrijpen welke impact bepaalde keuzes in het model hebben op het uiteindelijke document en onze klanten. We zijn daarom overgestapt op JuriBlox.”

Diverse modellen beschikbaar

Met behulp van een modellengenerator maakt ABAB Legal een efficiëntieslag. In het JuriBlox-platform zijn diverse juridische modellen beschikbaar. “Het gaat daarbij enerzijds om modellen die wij zelf hebben ontwikkeld en door JuriBlox hebben laten programmeren. Anderzijds gaat het om modellen die we via JuriBlox hebben ingekocht. Prettig is dat achter deze modellen gerenommeerde partijen zitten, de modellen van hoge kwaliteit zijn en de prijs-kwaliteitverhouding op orde is. De oplossing bevat op dit moment voornamelijk juridische modellen waarvan onze secties ondernemingsrecht en arbeidsrecht gebruikmaken. Deze secties zetten veruit de meeste modellen in binnen onze organisatie.”

Met behulp van JuriBlox kunnen medewerkers van ABAB Legal modellen genereren en op maat aanpassen voor klanten. Ook kunnen zij met collega’s, klanten en wederpartijen in hetzelfde document samenwerken. De documenten die hierdoor ontstaan, slaat ABAB Legal vervolgens op in het elektronisch dossier van klanten.

De keuze is om meerdere redenen op JuriBlox gevallen. “Via een van onze medewerkers zijn we in contact gekomen met JuriBlox. Deze had al ervaring met JuriBlox. Ook kwamen we in de praktijk diverse partijen tegen die JuriBlox al met succes hadden omarmd”, zegt Kersten. Dat gaf vertrouwen. “Onder meer het goede gevoel overtuigde ons met JuriBlox in zee te gaan.”

Pilotfase

Ook de pilotfase gaf ABAB Legal vertrouwen. “Tijdens deze fase is het systeem door een viertal medewerkers uitgebreid getest. JuriBlox programmeerde hierbij ook een van onze eigen modellen en nam deze op in de oplossing. Wij konden vooraf precies zien wat wij van JuriBlox konden verwachten en hoe onze modellen in JuriBlox eruit zouden zien. De ervaringen tijdens de pilotfase waren zeer positief.”

De oplossing is sinds het voorjaar van 2021 in gebruik. Het platform is goed ontvangen door gebruikers. “Collega’s zijn over het algemeen goed te spreken over het platform. Onder meer de tijdwinst die het platform oplevert noemen zij hierbij”, zegt Kersten. “Wel brengt het platform een nieuwe manier van werken met zich mee en dus verandering. En verandering is altijd lastig. We merkten daarom wel dat sommige collega’s wat tijd nodig hadden voor het wennen aan het nieuwe systeem. Dat is echter redelijk snel gegaan. Sessies waarin JuriBlox toelichting gaf op de oplossing droegen bij aan de acceptatie.”

Korte lijnen

Ook wijst Kersten op de korte lijnen met JuriBlox. “Als we vragen hebben, kunnen we altijd bij JuriBlox terecht. Een aantal personen binnen ons team zijn als contactpersonen aangewezen. Zij verzamelen eventuele vragen die wij zelf niet kunnen beantwoorden en leggen deze aan JuriBlox voor. JuriBlox is een heel toegankelijke organisatie. Het is een fijne samenwerking.”

“Prettig is ook dat er met het oog op de toekomst nog allerlei opties zijn waarmee wij het platform dat er nu staat kunnen uitbreiden. Denk hierbij aan een functie die klanten zelf modellen laat genereren aan de hand van vragenlijsten. We kijken voor de toekomst met interesse naar deze aanvullende mogelijkheden.”

JuriBlox Logo White

Dé bouwsteen van het juridische proces

Oplossingen

© 2016 – 2024 JuriBlox B.V.